Rozvrh hodin

Rozvrh hodin 1.ročník

hodina

od - do

 

7:45-8:30

 

8:40-9:25

 

9:40-10:25

 

10:35-11:20

 

11:30-12:15

 

12:15-13:05

 

13:05-13:50

Pondělí

Anglický jazyk

Český jazyk

Matematika

Hudební výchova

 

 

 

Úterý

Český jazyk

Matematika

Tělesná výchova 

Český jazyk

 

 

 

Středa

Český jazyk

Matematika

Český jazyk  

Tělesná výchova

 

 

 

Čtvrtek

Český jazyk

Prvouka

Matematika

Výtvarná výchova

 

 

 

Pátek

Český jazyk

Prvouka

Pracovní činnosti

Český jazyk

 

 

 

 

Rozvrh hodin 2.ročník

hodina

od - do

 

7:45-8:30

 

8:40-9:25

 

9:40-10:25

 

10:35-11:20

 

11:30-12:15

 

12:15-13:05

 

13:05-13:50

Pondělí

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Tělesná výchova

 

 

Úterý

Český jazyk

Matematika

Hudební výchova

Český jazyk

Pracovní činnosti

 

 

Středa

Český jazyk

Matematika

Český jazyk

Prvouka

Český jazyk

 

 

Čtvrtek

Matematika

Český jazyk

Prvouka

Výtvarná výchova

 

 

Pátek

Český jazyk

Matematika

Český jazyk

Tělesná výchova

 

 

 

 Rozvrh hodin 3.ročník

hodina

od - do

 

7:45-8:30

 

8:40-9:25

 

9:40-10:25

 

10:35-11:20

 

11:30-12:15

 

12:15-13:05

 

13:05-13:50

Pondělí

Matematika

Český jazyk

Český jazyk

Tělesná výchova

Anglický jazyk

 

 

Úterý

Český jazyk

Matematika

Prvouka

Hudební výchova

Český jazyk

 

 

Středa

Český jazyk

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Prvouka

Český jazyk

 

 

Čtvrtek

Matematika

Český jazyk

Matematika

Výtvarná výchova

Pracovní činnosti

 

 

Pátek

Matematika

Český jazyk

Český jazyk

Tělesná výchova

Výtvarná

výchova

 

 

 

Rozvrh hodin 4.ročník

hodina

od - do

 

7:45-8:30

 

8:40-9:25

 

9:40-10:25

 

10:35-11:20

 

11:30-12:15

 

12:15-13:05

 

13:05-13:50

Pondělí

Český jazyk

Anglický jazyk

Matematika

Český jazyk

Přírodověda

 

 

Úterý

Český jazyk

Matematika

Vlastivěda

Tělesná výchova

Pracovní činnosti

 

 

Středa

Anglický jazyk

Český jazyk

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

 

 

Čtvrtek

Matematika

Český jazyk

Přírodověda

 Tělesná výchova

 Výtvarná výchova

 

 

Pátek

Český jazyk

Matematika

Český jazyk

Hudební

výchova

Vlastivěda

 

 

 

Rozvrh hodin 5.ročník

hodina

od - do

 

7:45-8:30

 

8:40-9:25

 

9:40-10:25

 

10:35-11:20

 

11:30-12:15

 

 

13:05-13:50

Pondělí

Matematika

Český jazyk

Český jazyk

Anglický jazyk

Anglický jazyk 

Úterý

Český jazyk

Matematika

Vlastivěda

Tělesná

výchova

    Přírodověda

Středa

Matematika

Český jazyk

Český jazyk

Anglický jazyk

Výtvarná výchova

Čtvrtek

Český jazyk

Matematika

Přírodověda

Tělesná výchova

Výtvarná 
výchova

Vlastivěda

Pátek

Matematika

Český jazyk

Hudební výchova

Informatika

Pracovní činnosti