Rozvrh hodin

Rozvrh hodin 1.ročník

hodina

od - do

 

7:45-8:30

 

8:40-9:25

 

9:40-10:25

 

10:35-11:20

 

11:30-12:15

 

12:15-13:05

 

13:05-13:50

Pondělí

Anglický jazyk

Český jazyk

Matematika

Výtvarná výchova

 

 

 

Úterý

Český jazyk

Hudební výchova

Český jazyk

Tělesná výchova

 

 

 

Středa

Český jazyk

Matematika

Tělesná výchova

Prvouka

 

 

 

Čtvrtek

Český jazyk

Matematika

Český jazyk

Prvouka

 

 

 

Pátek

Český jazyk

Matematika

Pracovní činnosti

Český jazyk

 

 

 

 

Rozvrh hodin 2.ročník

hodina

od - do

 

7:45-8:30

 

8:40-9:25

 

9:40-10:25

 

10:35-11:20

 

11:30-12:15

 

12:15-13:05

 

13:05-13:50

Pondělí

Prvouka

Matematika

Český jazyk

Výtvarná výchova

 

 

Úterý

Český jazyk

Matematika

Hudební výchova

Český jazyk


 

 

Středa

Český jazyk

Matematika

Prvouka

Anglický jazyk

Tělesná výchova


 

Čtvrtek

Český jazyk

Český jazyk

Matematika

Tělesná výchova

Pracovní činnosti

 

 

Pátek

Český jazyk

Matematika

Český jazyk

Český jazyk

 

 

 

 Rozvrh hodin 3.ročník

hodina

od - do

 

7:45-8:30

 

8:40-9:25

 

9:40-10:25

 

10:35-11:20

 

11:30-12:15

 

12:15-13:05

 

13:05-13:50

Pondělí

Matematika

Český jazyk

Anglický jazyk

Český jazyk

Anglický jazyk

 

 

Úterý

Matematika

Český jazyk

Prvouka

Výtvarná výchova

Hudební výchova


 

Středa

Matematika

Anglický jazyk

Prvouka

Český jazyk

Tělesná výchova

 

 

Čtvrtek

Český jazyk

Český jazyk

Matematika

Tělesná výchova

Pracovní činnosti

 

 

Pátek

Český jazyk

Český jazyk

Matematika

Český jazyk

Výtvarná výchova

 

 

 

Rozvrh hodin 4.ročník

hodina

od - do

 

7:45-8:30

 

8:40-9:25

 

9:40-10:25

 

10:35-11:20

 

11:30-12:15

 

12:15-13:05

 

13:05-13:50

Pondělí

Matematika

Český jazyk

Vlastivěda

Anglický jazyk

Český jazyk

 

 

Úterý

Matematika

Český jazyk

Matematika

Hudební výchova

Český jazyk

 

 

Středa

Anglický jazyk

Přírodověda

Český jazyk

Výtvarná výchova

Anglický jazyk

 

 

Čtvrtek

Český jazyk

Vlastivěda

Matematika

Pracovní činnosti

 Tělesná výchova

 

 

Pátek

Český jazyk

Přírodověda

Matematika

Tělesná výchova

Český jazyk

 

 

 

Rozvrh hodin 5.ročník

hodina

od - do

 

7:45-8:30

 

8:40-9:25

 

9:40-10:25

 

10:35-11:20

 

11:30-12:15

 

 

13:05-13:50

Pondělí

Český jazyk

Anglický jazyk

Český jazyk

Matematika

Vlastivěda

Úterý

Český jazyk

Vlastivěda

Matematika

Výtvarná výchova

    Hudební výchova

Středa

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Výtvarná výchova

Anglický jazyk

Čtvrtek

Přírodověda

Matematika

Český jazyk

Pracovní činnosti

Tělesná výchova

Informatika

Pátek

Český jazyk

Matematika

Český jazyk

Tělesná výchova

Přírodověda