Úvod

 
 

Základní škola a Mateřská škola Pičín, okres Příbram

příspěvková organizace 

se sídlem: Pičín 23, PSČ 262 25

zřizovatel školy: OÚ Pičín, se sídlem: Pičín 154, PSČ 262 25
 
IČ: 70884005
IZO: 600054691
ředitelka školy: Mgr. Vladimíra Krejzová 
 
telefon - ředitelna: 775 726 557

Mobil ŠD: 602 641 746

Mobil MŠ: 737 618 833

Datová schránka: 486mazi
 
Typ školy: málotřídní škola
počet tříd v MŠ: 2 třídy
počet tříd v ZŠ: 3 třídy - 5 ročníků
počet tříd ŠD: 1 oddělení

Bankovní spojení:    2300850102/2010
ŠJ:     2800850109/2010
MŠ:   2500850115/2010
ZŠ:    2500850115/2010
ŠD:    2500850115/2010